ਮੋਬ/ਵਟਸਐਪ: 0086 18761513565 ਬੈਟੀ ਐਲ.ਵੀ

ਈ-ਮੇਲ: [ਈਮੇਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ]

ਸਾਰੇ ਵਰਗ

ਨਿਊਜ਼

ਘਰ> ਨਿਊਜ਼

ਨਰਮ ਕਵਚ ਅਤੇ ਹਾਰਡ ਬਸਤ੍ਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ?

ਸਮਾਂ: ਐਕਸਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐਕਸ ਹਿੱਟ: 23

As we know, bulletproof vests can be divided into different levels based on protective capability, while they can also be divided into soft type and hard type, based on materials. As we have already introduced the protection levels and standards of body armor, today we are going to talk about the differences between soft armor and hard armor.

What’s the differences between soft armor and hard armor-正文1

1.Soft armor

Soft armor is mainly made of nylon, aromatic polyamide synthetic fiber, and ultra-high molecular weight polyethylene, which are all high-performance fibers with low density, high strength, great toughness, and excellent molding property. With such materials used, soft armor is much lighter, softer and easier to wear. However, many people doubt that such lightweight and soft bulletproof armor can resist bullets. The impact of bullets against the fiber layer will develop into tensile force and shear force, during which the impact force produced by bullets can be dissipated to the periphery of the impact point, following the consumption of most of kinetic energy. This is how soft armor works in resisting bullets. But soft body armor is not as strong as its hard counterpart (only three levels, NIJ IIA, II, and IIIA are available in the market), which can only stop pistol and shotgun rounds reliably. But when it comes to bigger threat, we should turn to hard armor.

2.Hard armor

Hard armor refers to the combination of soft armor and hard plates. These plates are mainly made of metals, ceramics, high-performance composite plates, and other hard materials. Equipped with heavy and hard plates, hard armor is more heavy and inflexible than soft armor, while its protective capability has been improved remarkably. In a shooting incident, the bullet firstly hits and cracks the hard plate, during which most of its energy is dispersed, and then the high-performance fibers consume the rest of kinetic energy. Hard body armor is far stronger than soft body armor thanks to the impenetrability of its internal plates. They can stop more powerful rifle bullets, such as AP (armor piercing) and API (armor-piercing incendiary).

What’s the differences between soft armor and hard armor-正文2

As we can see, there are essential differences between soft armor and hard armor in structure and protective capability. So, when choosing body armor, we must make clear which kind of threat we may encounter with, and make a reasonable choice.

Above is all the clarification for the soft armor and hard armor. If there are still some questions, welcome to contact us.

Newtech ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੁਲੇਟਪਰੂਫ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੋਜ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ NIJ III PE ਹਾਰਡ ਆਰਮਰ ਪਲੇਟਾਂ ਅਤੇ ਵੇਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਰਡ ਆਰਮਰ ਪਲੇਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੱਭਣ ਲਈ Newtech ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।